รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดบริษัท จดห้างหุ้นส่วน ปิดงบการเงิน รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบใบอนุญาติ 

และมีประสบการณ์  รับจดบริษัท จดห้างหุ้นส่วน

 เราทำได้เสร็จภายใน 1 วัน รวดเร็วทันใจ ยินดีให้คำปรึกษา

 

เรามีความชำนาญเฉพาะด้าน เรื่องบัญชีธุรกิจทุกประเภท ประสบการณ์ทางด้านบัญชีมากว่า 20 ปี
พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ครบวงจร รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ในราคามิตรภาพ รับจดทะเบียนบริษัท
รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี จดบริษัท จดห้างหุ้นส่วน (เราทำได้เสร็จภายใน1วัน)รวดเร็ว ทันใจ รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี รับปรึกษากฎหมาย ขึ้นทะเบียนประกันสังคม รับทำ ยื่นภาษีอากร ทำวีซ่า ใบอนุญาติทำงานชาวต่างชาติ
(Work Permit) มุ่งเน้นความ พึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านสูงสุด
ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนงานด้านบัญชี ภาษีที่ถูกต้อง และตรงตามาตรฐานบัญชี 
                  ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อแผนธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายใหม่ รายใหญ่ รายย่อย
ธุรกิจทุกขนาด ด้วยประสบการณ์และวิชาชีพผู้ทำบัญชี วางแผนและอธิบายสิ่งที่ท่านต้องการทราบ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนแบบมิตรภาพ
ด้วยความเป็นกันเอง

* รับปรึกษาปัญหา การวางแผนงาน วางระบบงานด้านบัญชี ธุรกิจทุกขนาด รายใหญ่ รายย่อย
* รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ประหยัดและรวดเร็ว(เราทำได้ภายใน1วัน)
* รับทำบัญชี ทำบัญชี รายเดือน ราคามิตรภาพ แต่ผลงานคุณภาพระดับมืออาชีพ
* บริการด้วนภาษี โดยดูแลและวางแผนทางด้านภาษีให้กับลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาด้านภาษี
* บริการตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีประสบการณ์
* บริการรับทำวีซ๋า(VISA),ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ(WORK PERMIT)

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านภาษีที่ถูกต้องตามหลักทำบัญชีและกฎหมายภาษี
จากกรมสรรพากร หากท่านเป็นผู้เปิดบริษัทใหม่ ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้น
อย่างไร ท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว หรือท่านที่กำลังประสบปัญหาทางด้านทำบัญชี ก็สามารถสอบถามเรา
ได้ฟรี เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานทางการทำบัญชี และไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม
ยกตัวอย่างเช่น
>> ธุรกิจบริการ
>> ธุรกิจซื้อมาขายไป
>> ธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
>> ธุรกิจก่อสร้าง
>> ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย
>> ธุรกิจท่องเที่ยว
>> ธุรกิจรับจ้างเหมาแรงงาน
>> ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
>> ธุรกิจขนส่ง
>> ธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
>> และธุรกิจอื่น ๆ

ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการจากเรา สิ่งที่ท่านจะได้รับ
     * ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำบัญชีที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานบัญชี
ภาษีไม่ถูกปรับย้อนหลัง
* ทำให้ลูกค้ามีภาระภาษีน้อยที่สุด ด้วยการวางแผนภาษีอากรอย่างถูกต้อง
* ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน
* ติดต่อง่ายได้ทุกเวลา
* มีความรับผิดชอบงานเสร็จส่งทันเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว
*
 ซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าและวิชาชีพ 
* มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง

ดังนั้น ท่านจึงสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากเราและทางเราพร้อมที่จะพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา เพื่อผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า และให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด