จดบริษัท รับจดบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน ได้ภายใน 1วัน(ประหยัดและรวดเร็ว)

อัตราค่าบริการ จดบริษัท รับจดบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนธุรกิจ

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (พร้อมขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แถมฟรีตรายาง 1 อัน) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
– อัตราค่าบริการ 11,000 บาท ( เร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน)

 

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (พร้อมขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แถมฟรีตรายาง 1 อัน) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
– อัตราค่าบริการ 4,500 บาท (สามารถออกแบบตรายางได้ตามใจชอบ ฟรี)

 

3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
– อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรรมการ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
– อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
– อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

6. เพิ่มทุนจดทะเบียน (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
– อัตราค่าบริการ  5,000 บาท

 

7. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
– อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

8. จดทะเบียน / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.01/ภพ.09)
– อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

9. จดทะเบียนพาณิชย์ (จ.ปทุมธานี)
– ค่าบริการ 3,000 บาท

 

10. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ลูกจ้าง 3 คน ส่วนที่เกิน คิดเพิ่มคนละ 150 บาท)
– อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

 

11. จดเครื่องหมายการค้า (รวมค่าธรรมเนียม)
– อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

 

12. ขอโควต้าต่างด้าว (รวมค่าธรรมเนียม)
– ค่าบริการ 3,000 บาท

 

13. ดำเนินการจดทะเบียนคนต่างด้าว *ไม่รวมค่าธรรมเนียม
– อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

 

14. ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ (Work Permit) *ไม่รวมค่าธรรมเนียม
– ขอใหม่ อัตราค่าบริการ 12,000 บาท

– ต่ออายุ อัตราค่าบริการ 11,000

 

15. วีซ่า (Visa)  *ไม่รวมค่าธรรมเนียม
– เปลี่ยนประเภทวีซ่า จาก tourist เป็น  non-b หรือ non-o อัตราค่าบริการ 13,500 บาท

– ต่ออายุ Visa non-b หรือ non-o 1ปี อัตราค่าบริการ 13,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่;

TEL : 063-1497040 ,086-0896768

Line ID : banbunchee