อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือน มีดังนี้

– เอกสาร  1-20 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

– เอกสาร 21-40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

– เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

– เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

– เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท

– เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,000 บาท

– เอกสาร  301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,500 บาท

– เอกสาร  451-500 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,000 บาท

– เอกสาร  501-550 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,500 บาท

– เอกสาร  551-600 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,000 บาท

– เอกสาร  601-650 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,500 บาท

– เอกสาร  651-700 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,000 บาท

– เอกสาร  701-750 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,500 บาท

 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ไปรับเอกสารจากลูกค้าทุกต้นเดือน (มีเจ้าหน้าที่โทรไปนัดทุกเดือน)

2.  จัดทำและยื่นแบบ ดังต่อไปนี้ (สำนักงานบัญชีจะเป็นคนทำและยื่นให้เองทุกเดือน) ยื่นออนไลน์

–  ภงด.1

–  ภงด.3

–  ภงด.53

–  ภพ.30 (พร้อม รายงานภาษีซื้อ-ขาย)

–  ประกันสังคม

3. ทุกสิ้นเดือน จะส่งใบเสร็จที่ไปชำระค่่าภาษีและค่าประกันสังคมให้ลูกค้าตรวจสอบ

4. ทุกสิ้นเดือน จะส่งงบกำไรขาดทุนไปให้ลูกค้า ลูกค้าจะทราบผลประกอบการทุกเดือน (ลูกค้าจะทราบว่า ณ เดือนนี้มีรายได้ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้ว

กำไร หรือขาดทุน อยู่เท่าไร และเสียภาษีอยู่เท่าไหร่แล้ว ) เพราะบางที่ไม่ทำให้ลูกค้าเป็นรายเดือน จะทำให้สิ้นปีทีเดียว ทำให้ลูกค้าไม่เคยรู้ผลประกอบการ

แต่ละเดือนของตัวเองเลย ( สำนักงานบัญชีเราทำให้ลูกค้าทุกเดือน ทุกราย ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ )

5. ทำงบประมาณ ครึ่งปี (พร้อมยื่น ภงด.51 ) ให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6. ทุกสิ้นปี ทำ ภงด.1ก ให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

7. ทุกสิ้นปี ทำ กท.20 ให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

8. มีพนักงานบัญชีคอยดูแล 1 คน ซึ่งจะเป็นคนดูแลความถูกต้องของเอกสาร และคอยแนะนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชีและภาษี ตลอดเวลา

9. เมื่อมีปัญหากับสรรพากรทางสำนักงานบัญชีจะไปชี้แจงให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-0896768 , 063-1497040   LINE ID : banbunchee2