อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือน มีดังนี้

– เอกสาร 1-20 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

– เอกสาร 21-40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

– เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

– เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

– เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท

– เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,000 บาท

– เอกสาร  301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,500 บาท

– เอกสาร  451-500 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,000 บาท

– เอกสาร  501-550 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,500 บาท

– เอกสาร  551-600 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,000 บาท

– เอกสาร  601-650 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,500 บาท

– เอกสาร  651-700 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,000 บาท

– เอกสาร  701-750 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

TEL : 063-1497040 ,086-0896768

Line ID : banbunchee2