บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ทะเบียนนิติบุคลเลขที่  0135554009378

เราเป็นผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี  ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี

ด้วยความเชียวชาญและประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจด้านงานบัญชีครบวงจร เรามุ่งมั่นเป็นหนึ่งในเรื่องบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง

ทั้งด้านบริการและราคา เพื่อการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ

ในการถูกตรวจสอบ และให้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง สำนักงานมีการควบคุมระบบเอกสารและสถานที่สำหรับเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอ

ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อความมั่นใจในบริการว่าเอกสารเมื่อจัดส่งมาที่สำนักงานจะมีการจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดีไม่สูญหาย

ผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ทางบัญชีและภาษีอากรมากกว่า20 ปี พิเศษจัดทำบัญชีรายเดือน ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท รวมยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้

รับส่งเอกสารถึงบริษัท รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการด้วยความเต็มใจ หรือ

คุณมีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการโทรสอบถามได้ตลอดเวลา
ด้วยนโยบายและหลักการปฏิบัติของบริษัทที่ดีจึงทำให้บริษัทฯเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภท เราได้รับจัดทำผลงานที่มีคุณภาพ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางสำนักงานฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการพิจารณาจากท่าน

หากมีข้อสงสัยสอบถามประการใด ทางสำนักงานยินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจ แม้ไม่ได้เป็นลูกค้ากันค่ะ รับตวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน รับทำบัญชี ครบวงจร เชื่อมั่นในคุณภาพ ในราคามิตรภาพค่ะ

ความเชื่อมั่น

เราคือ สำนักงานบัญชี ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ บริษัทรับทำบัญชี ที่มีประสบการณ์รับทำบัญชีครบวงจรให้แก่ธุรกิจมากกว่า 200 บริษัทมาอย่างยาวนาน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะให้บริการงานด้านบัญชีแก่ท่านได้อย่างไม่มีปัญหา

ด้วยประสบการณ์รับทำบัญชีที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพพร้อมให้ข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้องแก่ท่านเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TEL : 063-1497040 , 086-0896768